Шпаргалки по праву

Шпаргалки по праву

Шпаргалки по праву

Вікової психології ЯК НАУКА

1. Предмет і завдання вікової психології

2. Становлення вікової психології як науки

3. Методи дослідження вікової психології

4. Історичний аналіз поняття «дитинство»

Глава 2

ТЕОРІЇ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

5. біогенетичної концепції розвитку

6. социогенетический концепції розвитку

7. Концепція конвергенції двох факторів дитячого розвитку

8. Психоаналітичні теорії дитячого розвитку

9. Епігенетична теорія особистості Еріка Еріксона

10. Теорія соціального навчання

11. Когнітивна теорія розвитку (концепція Ж. Піаже)

12. Культурно-історична концепція

13. Концепція психічного розвитку дитини Д. Б. Ельконіна

Глава 3

ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

14. Процес розвитку особистості

15. преформованими і непреформірованний типи розвитку (за Л. С. Виготському)

16. Зв’язок навчання і розвитку особистості

17. Розвиток діяльності — умова і спосіб розвитку особистості

18. Взаємодія біологічного і соціального факторів у розвитку особистості

19. Рушійні сили, умови і джерела розвитку дитини

20. Закономірності психічного розвитку

Періодизації психічного розвитку ДИТИНИ

22. Підходи до періодизації психічного розвитку у віковій психології

23. Періодизація психічного розвитку Л. С. Виготського

24. Періодизація психічного розвитку Д. Б. Ельконіна

25. Етапи соціалізації в концепції А. В. Петровського

26. Соціальна ситуація розвитку

27. Значення поняття «зона найближчого розвитку» для вікової психології

Глава 5

Психічного розвитку та ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В ОНТОГЕНЕЗІ: новонароджені, Младенов

28. Розвиток психіки дитини в перинатальному періоді

43. Соціальна ситуація розвитку дошкільника

Молодший шкільний вік

55. Соціальна ситуація розвитку молодшого школяра та особливості його спілкування

56. Навчальна діяльність

57. Соціальний статус і Я-концепція молодшого школяра

58. Особливості мислення молодшого школяра

59. Розвиток мовлення молодшого школяра

60. Основні психологічні новоутворення молодшого шкільного віку

Глава 9

Підлітковий вік: психічного розвитку та СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

61. Сучасна соціальна ситуація розвитку підлітків

62. Криза підліткового віку в психологічних концепціях

63. Підлітковий криза

64. Зміни у фізичному розвитку підлітка

65. Статева ідентичність і сексуальна поведінка у підлітків

74. Юність як стадія життєвого шляху

75. Когнітивні зміни в юності

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!